Oferta

Oprogramowanie i wizualizacja

Wykonujemy i wdrażamy oprogramowania do sterowników PLC firmy EATON, Siemens, Rockwell, Saia, Endress+Hauser, oraz tworzymy w pełni zintegrowane systemy wizualizacji procesów technologicznych i przemysłowych w oparciu o programy narzędziowe CitectSCADA, WinCC, iFIX i InTouch.

Projektowanie

Opracowujemy projekty z zakresu systemów zasilania i monitorowania przesyłu energii oraz automatyki przemysłowej.

Projekty tworzone są z pomocą oprogramowania wspomagającego projektowanie WSCAD i AutoCAD.

Wytwarzanie urządzeń

Jesteśmy producentem rozdzielnic elektroenergetycznych i szaf sterowniczych.

Rozruch technologiczny

Przeprowadzamy rozruchy technologiczne maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych z wykorzystaniem przemienników częstotliwości oraz układów miękkiego startu. Wykonujemy uruchomienia rozproszonych systemów automatyki przemysłowej.

Montaż obiektowy

Dokonujemy montażu instalacji silnoprądowych, sterowniczych, przesyłu danych i aparatury pomiarowej.

Serwis

Oferujemy usługi serwisowe maszyn, urządzeń i linii technologicznych dostarczonych przez naszą firmę oraz innych instalacji przemysłowych w kraju i za granicą.

Dokonujemy okresowych przeglądów instalacji i urządzeń oraz wykonujemy nadzór autorski nad pracami projektowymi. W ramach naszych usług wykonujemy również pomiary instalacji elektroenergetycznych.