Realizacje

PWiK Wodkan S.A – Ostrów Wielkopolski

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie szafy falownikowej do zasilania i regulacji pomp ściekowych o mocy 2x 132kW.

MPiWK Kalisz

Wykonanie projektu, oprogramowania, dostawa i uruchomienie napędu w SUW LIS – Pompa P5 90kW/400V

PGO Promnik k/Kielc – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej kompostowania.

PGO Promnik k/Kielc – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

PPHU Komart Sp. z o. o. – Sutco – Polska

Rozbudowa systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii sortowniczej.

MZO Pruszków – Sutco – Polska

Rozbudowa systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii sortowniczej.

Sutco – Polska

System zasilania i sterowania zwijarką.

Elektromontaż Poznań S.A

Wykonanie projektu, montaż i uruchomienie monitoringu rozdzielnicy nn Huta Legnica KGHM.

PUK Sp. z o.o. Ciechanów – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

MZK Stalowa Wola – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

MPiWK Kalisz

Pompownia Warszawska, modernizacja stacji pomp II stopnia. Wykonanie projektu, dostaw, oprogramowania, sterowania i wizualizacji.

ZZO Lulkowo Urbis Sp. z o. o. – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

ZZO Sp. z o. o. Trzebania – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

CZG R-XXI Nowogard – Sutco – Polska

Rozbudowa systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii sortowniczej.

CZG R-XXI Nowogard – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

MPiWK- Kalisz

Pompownia Złota- modernizacja. Dostawa, montaż i uruchomienie falownika do zasilania i sterowania pompą o mocy 125kW.

RZUO Gorzów Wielkopolski – Sutco – Polska

Rozbudowa systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii sortowniczej.

Sortownia BYŚ Wojciech Byśkiniewicz- Warszawa – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów. Wraz z późniejszymi modernizacjami.

Master Odpady i Energia Sp. z o. o. – Sutco – Polska

Projektowanie i budowa międzygminnego zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych w Tychach. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii technologicznej mechanicznego przetwarzania odpadów.

Master Odpady i Energia Sp. z o. o. – Sutco – Polska

Projektowanie i budowa międzygminnego zakładu kompleksowego zagospodarowania odpadów komunalnych w Tychach. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji instalacji przygotowania wsadu do fermentacji.

ZZO Olszowa Sp. z o. o. – Sutco – Polska

Modernizacja systemu gospodarki odpadami na terenie południowej Wielkopolski oraz części powiatu Oleśnickiego. Wykonanie projektu, dostaw i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii segregacji odpadów.

ZGO Gać Sp. z o. o. – Sutco – Polska

Modernizacja i rozbudowa Zakładu Gospodarowania Odpadami w m. Gać.

ZUOK Rudno – Sutco – Polska

Modernizacja systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii sortowniczej.

Kompostownia i sortownia MBP ZUOK Orli Staw – Sutco – Polska

Modernizacja systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii sortowniczej.

Zakład Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów w Różankach – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

ZUOK Jańczyce – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

MPO Kraków Barycz – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

MPiWK Kalisz

Wykonanie projektu i dostawa, montaż i uruchomienie lamp UV w SUW- LIS.

Joskin Polska Sp. z o. o. – Trzcianka

Wykonanie projektu, oprogramowania, sterowania i systemu zasilania systemem suwnic w cynkowni.

PPUH „Czyścioch” Bielsko Biała – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii sortowniczej.

PGO „Eko Mazury” Sp. z o. o. – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii technologicznej sortowania i kompostowania odpadów komunalnych.

ZUO Elbląg – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii technologicznej kompostowania intensywnego wraz z biofiltrem.

ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Jaroszów Sp. z o. o. – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania i sterownia linii sortowniczej.

PGK Płońsk – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii sortowniczej.

MPGO Sosnowiec – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania linii sortowniczej.

Wtór Steel Sp. z o. o. – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii technologicznej segregacji złomu karoseryjnego.

Ekodolina Sp. z o. o., Łężyce – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji krótkiej linii sortowniczej.

Muhr Metalltechnik – Kąty Opolskie

Wykonanie projektu, oprogramowania sterowania i wizualizacji linii technologicznej podzespołów motoryzacyjnych.

PGK Słupsk – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

ZGK Bolesław – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu sterowania PLC i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

ZUO Elbląg – Sutco – Polska

Modernizacja systemu zasilania, sterowania linii sortowniczej.

Wavin Metalplast-Buk sp. z o.o.

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie napędów falownikowych pomp próżniowych.

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. We Wronkach

Wykonanie projektu, oprogramowania, dostawa i uruchomienie szafy zasilająco-regulacyjnej do zasilania i regulacji pompowni 2 stopnia.

Malta Decor S.A. – Rudawa

Wykonanie projektu, oprogramowania, dostawa i uruchomienie napędu falownikowego prasy maszyny papierniczej 1x 90kW.

Malta Decor S.A. – Rudawa

Wykonanie projektu, oprogramowania, dostawa i uruchomienie napędów falownikowych maszyny papierniczej – 2x 160kW+1x200kW.

Aqua – Aquanet Poznań

Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego AKPiA -Stacji Uzdatniania Wody Wisniowa w Poznaniu.

Piach – Trans Poznań

Dostawa, montaż i uruchomienie napędu falownikowego do regulacji wydajności pompy żwirowej o mocy 315kW/400V.

ZPOK w Rybniku – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

PPGK w Płońsku – Sutco – Polska

Wykonanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów.

Pfeifer&Langen Polska S.A. – Miejska Górka

Zabudowa i uruchomienie napędów technologicznych falownikowych w Cukrowni Miejska Górka falowniki ACS800 moce od 2,2 do 50kW.

Malta Decor S.A. – Rudawa

Wykonanie projektu, oprogramowania i wykonanie modernizacji maszyny papierniczej MP3 w Rudawie.

AQUA- Poznań

Wykonanie projektu wykonawczego AKPiA oczyszczalni ścieków w Borówcu k/Poznania.

Aqua – Aquanet Poznań

Aktualizacja Koncepcji programowo-przestrzennej AKPiA Ujęcia wody Dębina.

Tartak w Bielsku Pomorskim

Dostawa urządzeń sterujących, oprogramowania PLC i Wizualizacji, rozruch technologiczny linii sortowania desek.

AQUA – Poznań, MPWiK – Poznań

Realizacja projektu wykonawczego AKPiA dla pompowni wody w Gruszczynie k/Poznania.

ZUOK Radom – Sutco Polska

Wykonanie projektu, realizacja systemu zasilania i sterowania linii segregacji odpadów komunalnych.

PWiK Kalisz

Wykonanie modernizacji systemu zasilania, sterowania i monitoringu stacji uzdatniania wody SUW Winiary w Kaliszu.

AQUA – Poznań, MPWiK – Poznań

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego AKPiA dla dyspozytorni na terenie SUW Mosina.

Tartak w Polnicy

Opracowanie projektu, dostawa urządzeń sterujących, rozruch technologiczny linii obróbki drewna.

PNiG Nafta – Piła

Wykonanie projektu, oprogramowania, dostawa zespołu szaf zasilająco-sterujących wraz z uruchomieniem technologicznym wiertni o mocy 3x800kW.

Heesung Electronics Polska – LG Wrocław

Wykonanie projektów technicznych rozdzielnic nn dla zasilania linii technologicznej.

Anwil Włocławek

Opracowanie projektu modernizacji systemu monitorowania rozdzielni średniego napięcia.

PWiK Kalisz

Wykonanie modernizacji systemu zasilania, sterowania i monitoringu stacji uzdatniania wody SUW LIS w Kaliszu.

SAINT-GOBAIN SEKURIT Dąbrowa Górnicza

Wykonanie projektu technicznego, dostawa i rozruch technologiczny systemu zasilania i sterowania załadunkiem do autoklawu typ SY-0669.

AQUA – Poznań

Projekt budowlano – wykonawczy „Modernizacja filtrów pośpiesznych w OPW Bibiela – Tarnowskie Góry, Branża AKP”.

KONSPOL-BIS Słupca

Wykonanie systemu sterowania linii technologicznej rozbioru kurczaka.

ZUK Prażuchy Nowe k/Kalisza – Budimex

Wykonanie projektu, dostawa systemu sterowania PLC i wizualizacji czynników energetycznych i technologicznych.

ZUK Prażuchy Nowe Orli Staw II k/Kalisza – Sutco-Polska

Opracowanie projektu, dostawa, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii technologicznej segregacji odpadów komunalnych.

LINDE- AEG SVS Power Supply Systems GmbH

Wykonanie projektu systemu zasilania i sterowania linii technologicznej produkcji szkła.

PILKINGTON – AEG SVS Power Supply Systems GmbH

Wykonanie projektu technicznego systemu zasilania i sterowania linii technologicznej produkcji szkła.

Janikosoda – Janikowo

Wykonanie projektu AKPiA węzła oczyszczalni warzelni soli.

Kalamata Grecja Flex Link- Polska

Wykonanie projektu, dostawa systemu zasilania i sterowania, uruchomienie technologiczne
linii transportu poziomego w zakładach tytoniowych w Grecji.

MPWiK – Poznań

Wykonanie projektu – koncepcji AKP – modernizacja SUW dla m. Poznania.

MPWiK – Poznań

Wykonanie projektu – koncepcji AKP – modernizacji ujęcia wody dla m. Poznania.

MPWiK – Poznań

Wykonanie projektu – koncepcji monitoring sieci wodociągowej dla m. Poznania.

MPWiK – Poznań

Wykonanie projekt AKP i Systemu nadzoru dla Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków – Poznań.

Pleszew Tłocznia oleju

Uruchomienie technologiczne układu miękkiego startu o mocy 500 kW.

Cybinka Mieszalnia Pasz

Uruchomienie technologiczne układów miękkiego startu o mocy 160 i 200 kW.

Rędziny Kopalnia

Uruchomienie technologiczne układów miękkiego startu o mocy 200 i 250 kW.

Nafta Jasło

Wykonanie projektu, oprogramowania, dostawa zespołu szafy zasilająco-sterujących F200 wraz z uruchomieniem technologicznym wiertni.

PNiG Nafta Piła

Wykonanie projektu, oprogramowania, dostawa zespołu szafy zasilająco-sterujących F320 wraz z uruchomieniem technologicznym wiertni o mocy 4x 800kW.

PNiG Nafta Piła

Wykonanie projektu, oprogramowania, dostawa szafy zasilająco-sterującej wraz z uruchomieniem technologicznym zespołu pomp płuczkowych o mocy 2x 800kW -750V DC.

PNiG Nafta Piła

Wykonanie projektu, oprogramowania, dostawa szafy zasilająco-sterującej wraz z uruchomieniem technologicznym zespołu pomp płuczkowych o mocy 1x 800kW -750V DC.

Stadion Śląski

Wykonanie projektu, oprogramowania i uruchomienie automatyki układu SZR dla układu zasilania oświetleniem stadionu.

ZETO Łodź

Wykonanie projektu, oprogramowania i uruchomienie automatyki SZR -PLC.

Lidl w Gliwicach

Wykonanie projektu, oprogramowania i uruchomienie automatyki SZR -PLC.

MPWiK Łódź

Opracowanie projektu, dostawa urządzeń zasilająco-sterujących, rozruch technologiczny linii kompostowania.

ZUOK Łódź Lublinek – Sutco-Polska

Opracowanie projektu, dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii segregacji odpadów.

ZKO Pruszków – Sutco-Polska

Opracowanie projektu, dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii segregacji odpadów.

ZUK Łężyce k/Gdyni -Sutco-Polska

Opracowanie projektu, dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji linii segregacji odpadów.

ZUK Nowy Targ – Sutco Polska

Opracowanie projektu, dostawa urządzeń , montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i wizualizacji segregacji odpadów.

ZUK – Gać Sutco-Polska

Opracowanie projektu, dostawa urządzeń zasiląjąco-sterujących, rozruch technologiczny linii segregacji odpadów.

NGK – Gliwice

Wykonanie projektu, dostawa systemu sterowania PLC i wizualizacji czynników energetycznych i technologicznych.

Towimor

Wykonanie projekt i uruchomienie zasilania i sterowania wciągarek cumowniczo kotwicznych dla stoczni Szczecin.

Polar Cup

Wykonanie projektu i uruchomienie monitoringu rozdzielni niskiego napięcia.

Degussa w Słowacji

Opracowanie projektu rozdzielni nn dla zasilania 70 napędów technologicznych. Wykonanie oprogramowania, uruchomienie komunikacji i sterowania po sieci PROFIBUS DP i ETHERNET z wykorzystaniem zabezpieczeń ZWK PROFIMOD i sterowników PLC S7-300 Siemens.

KGHM – Polska Miedź Oddział Zakładu Wzbogacania Rud

Wykonanie projektu technicznego pt. Modernizacja układów sterowania PLC urządzeniami rozdrabnialni w ZWR Rudna.

KGHM – Lubin

Wykonanie projektu modernizacji sterowania załadunku koncentratu do wagonów ZWR rejon Lublin.

KGHM – Lubin

Wykonanie projektu zasilania i sterowania pomp flotacji 55 kW/500V.

KGHM – Lubin

Wykonanie projektu zasilania i sterowania pomp flotacji 75 kW/500V.

KGHM – Lubin

Wykonanie projektu zasilania i sterowania pomp flotacji 100 kW/500V.

KGHM – Lubin

Wykonanie projektu zasilania i sterowania pomp flotacji 160 kW/500V.

Ekotechnika W-wa – Pompownia Stalowa Wola

Wykonanie projektu systemu zasilania i sterowania Pompowni Stalowa Wola.

Ekotechnika W-wa – Oczyszczalnia Kraków Płaszów

Wykonanie projektu budowlanego branża elektryczna i AKP Oczyszczalni Ścieków Kraków Płaszów II.

Ekotechnika W-wa – Oczyszczalnia Starachowice

Opracowanie koncepcji systemu zasilania i sterowania Oczyszczalni ścieków Starachowice.

Ekotechnika W-wa – Pompownia Starachowice

Opracowanie koncepcji systemu zasilania i sterowania dla Pompowni Starachowice.

Ekotechnika W-wa – Oczyszczalnia Jasło

Opracowanie koncepcji systemu zasilania i sterowania dla Oczyszczalnia Ścieków Jasło.

Ekotechnika W-wa – Pompownia Bródno

Opracowanie koncepcji systemu zasilania i sterowania dla Pompowni Bródno W-wa, dostawa szaf zasilająco-sterujące urządzenia technologiczne.

Ekotechnika W-wa – Oczyszczalnia Łomża

Wykonanie projektu zasilania i sterowania dla Oczyszczalni ścieków w Łomży.

Ekotechnika W-wa – Pompownia Żyrardów

Opracowanie koncepcji systemu zasilania i sterowania dla Pompowni Żyrardów,Dostawa szaf zasilająco-sterujących urządzenia technologiczne.

Ekotechnika W-wa – Pompownia Sadyba

Opracowanie koncepcji systemu zasilania i sterowania dla Pompowni Sadyba – W-wa, dostawa urz±dzeń elektrycznych.

Ekotech – Gorzów

Wykonanie projektu, dostawa urządzeń elektrycznych, rozruch technologiczny pompowni wody.

Degussa Carbon Black Jasło

Opracowanie projektu rozdzielni nn dla zasilania 130 napędów technologicznych. Wykonanie oprogramowania, uruchomienie komunikacji i sterowania po sieci PROFIBUS DP i ETHERNET z wykorzystaniem zabezpieczeń ZWK PROFIMOD i sterowników PLC S7-300 Siemens.

Anwil Włocławek

Wykonanie projektu, dostawa urządzeń elektrycznych, rozruch technologiczny pompowni wody.

Anwil Włocławek

Opracowanie projektu, dostawa systemu PLC, wykonanie oprogramowania i uruchomienie systemu monitorowania rozdzielni średniego napięcia.

Anwil Włocławek

Opracowanie projektu, dostawa systemu PLC, wykonanie oprogramowania i uruchomienie systemu monitorowania GPZ1 – 10kV.

Anwil Włocławek

Opracowanie projektu, dostawa systemu PLC, wykonanie oprogramowania i uruchomienie systemu monitorowania GPZ2 – 10kV.

AQUA – Poznań, MPWiK – Poznań

Wykonanie projektu budowlanego z elementami AKPiA w zakresie modernizacji Oczyszczalni Ścieków LOŚ przy ulicy Serbskiej w Poznaniu.

MZK Tarnowo Podgórne

Wykonanie projektu, dostawa urządzeń elektrycznych, uruchomienie układu: zasilania, sterowania i monitoringu pomp kanalizacyjnych na terenie gminy Tarnowo Podgórne k/ Poznania.

PWiK Kalisz

Wykonanie projektu, dostawa urządzeń i aparatury AKP, montaż i uruchomienie systemu zasilania, sterowania i monitoringu stacji uzdatniania wody SUW LIS w Kaliszu.

PWiK Kalisz

Wykonanie projektu, dostawa urz±dzeń elektrycznych, rozruch technologiczny pompowni wody o mocy 4x75kW/400V.

Auchan – Poznań

Opracowanie projektu technicznego, dostawa urz±dzeń,uruchomienie systemu zasilania i monitorowania energii elektrycznej dla 60 odbiorców.